Có 1 kết quả:

huáng bò ㄏㄨㄤˊ ㄅㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Amur cork tree (Phellodendron amurense)
(2) cork-tree bark (Chinese medicine)