Có 1 kết quả:

huáng máo yā tou

1/1

Từ điển Trung-Anh

silly little girl