Có 1 kết quả:

Huáng Hǎi běi dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

North Hwanghae Province of west North Korea