Có 1 kết quả:

huáng pí

1/1

huáng pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wampee (Clausena lansium)

Một số bài thơ có sử dụng