Có 1 kết quả:

Huáng shí gǎng qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huangshigang district of Huangshi city 黃石市|黄石市[Huang2 shi2 shi4], Hubei