Có 1 kết quả:

huáng yāo liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pallas's leaf warbler (Phylloscopus proregulus)