Có 1 kết quả:

huáng shàn

1/1

huáng shàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Asian swamp eel (Monopterus albus)