Có 1 kết quả:

huáng jiàng

1/1

huáng jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

yellow soybean paste (fermented and salted)