Có 1 kết quả:

huáng jǐng nǐ là zuǐ què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) collared grosbeak (Mycerobas affinis)