Có 1 kết quả:

huáng guān zhuó mù niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser yellownape (Picus chlorolophus)