Có 1 kết quả:

Huáng pǔ qū

1/1

Huáng pǔ qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huangpu district of Guangzhou city 廣州市|广州市[Guang3 zhou1 shi4], Guangdong