Có 1 kết quả:

huáng dà xiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wong Tai Sin district of Kowloon, Hong Kong