Có 1 kết quả:

Huáng shān qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huangshan district of Huangshan city 黃山市|黄山市[Huang2 shan1 shi4], Anhui