Có 1 kết quả:

huáng bò

1/1

huáng bò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Amur cork tree (Phellodendron amurense)
(2) cork-tree bark (Chinese medicine)