Có 1 kết quả:

Huáng pǔ qū

1/1

Huáng pǔ qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huangpu district, central Shanghai