Có 1 kết quả:

huáng zhuǎ sǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser kestrel (Falco naumanni)