Có 1 kết quả:

huáng pí

1/1

huáng pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wampee (Clausena lansium)