Có 1 kết quả:

huáng xiōng zhī què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) baya weaver (Ploceus philippinus)