Có 1 kết quả:

huáng jiǎo sān zhǐ chún

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-legged buttonquail (Turnix tanki)