Có 1 kết quả:

huáng jiǎo yín ōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Caspian gull (Larus cachinnans)