Có 1 kết quả:

huáng yāo tài yáng niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄧㄠ ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) crimson sunbird (Aethopyga siparaja)