Có 1 kết quả:

Huáng huā gǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huanghuagang (Chrysanthemum Hill) in Guangzhou, scene of disastrous uprising of 23rd April 1911