Có 1 kết quả:

huáng jīn zhōu ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Golden Week, two 7-day national holiday periods