Có 1 kết quả:

Lí chuān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lichuan county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi