Có 1 kết quả:

Lí píng xiàn

1/1

Lí píng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Liping county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州[Qian2 dong1 nan2 zhou1], Guizhou