Có 1 kết quả:

nián zhuó yǔ ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄛˊ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

agglutinative language (e.g. Turkish and Japanese)