Có 1 kết quả:

hēi wù jiù

1/1

hēi wù jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-headed vulture (Sarcogyps calvus)