Có 1 kết quả:

hēi guān liáng niǎo ㄏㄟ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Brahminy starling (Sturnia pagodarum)