Có 1 kết quả:

hēi guān juān sǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black baza (Aviceda leuphotes)