Có 1 kết quả:

hēi xiá zi ㄏㄟ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(airplane) black box