Có 1 kết quả:

hēi chī hēi ㄏㄟ ㄔ ㄏㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of a villain) to do the dirty on another villain