Có 1 kết quả:

hēi hóu shān què

1/1

hēi hóu shān què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-bibbed tit (Poecile hypermelaenus)