Có 1 kết quả:

hēi hóu gē qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blackthroat (Calliope obscura)