Có 1 kết quả:

hēi hóu shí bī

1/1

hēi hóu shí bī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Siberian stonechat (Saxicola maurus)