Có 1 kết quả:

hēi hóu hóng wěi qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hodgson's redstart (Phoenicurus hodgsoni)