Có 1 kết quả:

hēi tóu bái huán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-headed ibis (Threskiornis melanocephalus)