Có 1 kết quả:

hēi tóu huáng lí ㄏㄟ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-hooded oriole (Oriolus xanthornus)