Có 1 kết quả:

Hēi shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Heishan county in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning