Có 1 kết quả:

hēi bān huáng yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common grasshopper warbler (Locustella naevia)