Có 1 kết quả:

Hēi bǐ nuò ㄏㄟ ㄅㄧˇ ㄋㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pinot noir (grape type)