Có 1 kết quả:

Hēi bǐ nuò

1/1

Hēi bǐ nuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pinot noir (grape type)