Có 1 kết quả:

hēi fú ōu

1/1

hēi fú ōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black tern (Chlidonias niger)