Có 1 kết quả:

hēi hǎi fān yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black scoter (Melanitta nigra)