Có 1 kết quả:

hēi dēng xià huǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pitch dark
(2) also written 黑燈瞎火|黑灯瞎火[hei1 deng1 xia1 huo3]