Có 1 kết quả:

hēi dēng xiā huǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pitch dark