Có 1 kết quả:

hēi bǎi líng ㄏㄟ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black lark (Melanocorypha yeltoniensis)