Có 1 kết quả:

hēi méi liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sulphur-breasted warbler (Phylloscopus ricketti)