Có 1 kết quả:

hēi méi yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pale-billed parrotbill (Chleuasicus atrosuperciliaris)