Có 1 kết quả:

hēi xiā zi

1/1

hēi xiā zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

black bear