Có 1 kết quả:

hēi chì cháng jiǎo yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-winged stilt (Himantopus himantopus)