Có 1 kết quả:

hēi chì yuān

1/1

hēi chì yuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-winged kite (Elanus caeruleus)